aaprofi.sk

Mgr. Anton Aaron Podhájecký - aaprofi
Werferova 3782/6
SK-040 11  Košice

 

IČO: 51 030 322

Zapísaný v Živnostenskom registri

 

+421 904 219 082
info aaprofi.sk